Thursday, October 17, 2019

ב"ה

השם דוד הוא האותיות י ד בדמיון

דוד = 14 = יד = די

דמיון = 760 = מקום דוד = שמות דוד = ימין = עצם

לדמין = 784 = פדן = עדין = מתושלח

השופט = השפוט = הפשוט = 400 = ת = כל שכל = כל עפר = כל ספרי
= אדם מדמין =  1399 = 400 = העתיק הקדוש יצר גופי
= קרא תורה שבעל פה

השופטת = 800 = ף = כל שכל הפשוט = העתיקה הקדוש פשט כל ספרי
= 1799 = 800 = שמתי = אשת גופי = אשת תורה שבעל פה = עיון דוד
= פרדס אדם קדמון = פנינים = ידע בן דוד

מדמינת = 544 = דמך = מדרש = לבי בשר

הויה = 26 = האדם הקדוש = 1025 = 26 = אדם את חוה

הויה מדמין = 820 = כף = ההרים = עמקים = כרם = ענן
= הוגה כל השמות = גוי כל המקום = אדם מדמין את חוה = 1819 = 820

כף יד = 834 = דוד הויה מדמין  = כרם דוד = כתר צדיקי

תורה = 611 = את עצמי = את הרה = תרגום ישעיהו = 1610 = 611

אנכי מדמין את עצמי = 1486 = 487 = כל התבל = פאות = אות פ = שבעל פה = תורה אנכי מדמין

אנכי מדמינת = 625 = הכתר = היורדת = דוד תורה = את הרה דוד

אנכי מדמינת את = 1026 = 27 = שוכן

אנכי מדמינת את עצמי = 1236 = 237 = אנכי מדרש תורה = דוד הבריאה

שולט = 345 = משה = הספר

שולטת = 745 = העינים = המן = השפוט שולט = כל שכל שולט

אדם קדמון שולט = 1800 = 801 = אף = ארם = כל הנשמות

קדמון = 850 = מרים = שתי עיני = שדה ישראל = כל נשמתי = השופטת כל
= עיר מלך = בית דוד קדש הקדשים = 1849 = 850

אנחנו בית דוד = 541 = ישראל = בית דוד חזק = עין ימין
= 1540 = 541 = עין דמיון = ממשת דמיון

אדם קדמון שולט בדמיונו = 1918 = 919 = שם חוה = עתק של חוה

דמיוני = 120 = אליהו הנביא = ישעיהו בן אמוץ הנביא = 2118 = 120
= מועד = עומד = עמוד = עמדו

בדמיוני = 122 = כל כנסת ישראל = 1121 = 122 = זלפה = לשון פה
= ליצר עולם פה

פה = 85 = סכה = היוסד = היסוד

אדם קדמון השולט = 1805 = 806 = ציון = משכילות = אתה משכיל = שכל אדם קדמון = שתי עיני השמים

אדם קדמון השולט = 2013 = 15 = י-ה = קרן דוד = 1014 = 14 = על שם דוד

ו-ה = 11 = חג = שלום עד = 1010 = 11 = למד שלום = שלום מתגלם = 2009 = 11 = העתיקה הקדושה

חג אדם קדמון השולט בעצמו = 2024 = 26 = הויה = אדם את חוה = הקדושים
=  האדם הקדוש = 1025 = 26 = הוא דוד = תורה חוה

שליטה = 354 = שמטה = פרדסי = ספר דוד
= זרע דוד מחיה = דוד כל ברכה מחיה

שליטה על = 454 = תמיד = תהלה דוד
= אוהב לבבות = אוגד לבבות

השליטה = 359 = שטנ = כל שדה = שדה אדמה

השליטה על = 459 = אתנח = את נח
= את שש האמהות = 1458 = 459
= האמהות הרצון = המלכה השליטה  = מיכל השליטה
= אנכי חוה השליטה = כסא חוה השליטה
= כסא הוגה השליאה

שליטה על הדמיון = 1219 = 220 = יורד
= דיור = דוד עצמו = טהור = מגשימים דברי

השליטה על הדמיון = 1224 = 225 = הכר

השליטה כל הדמיון כל מלכות דוד = 1784 = 785
= העין = הפן = ממשתה = המקום בלב = חג עדן
= חג למדן = בת שבע העתיקה הקדושה
= חג בת שבע = אבגיל אחינעם = תהלים אחוד כל עם
= רעיתי נולדה = כסא דן = השכל ממש כל
= מחשבה כל ממש = השכל כל ישע

מועדים לשמחה וחג סכות לששון!


Sunday, October 13, 2019

ב"ה

ואהבת לרעך כמוך: מדֻבר בכל יהודי ויהודיה.
אולם, את הגויים עלינו לאהֹב כילדינו 
- כי באמת ילדינו הם.

הזמן לתקן גוי אלים, כעסן, אנטי-שמי, עכו"ם, חולה ומעוות הוא לפני שאותו גוי נברא. עלינו ללמוד תורה אך ורק בברכות העליוניות ביותר לכל הבריות בלב.

הגויים, החיות, הצמחים והדוממים הם ההתגלמויות של היגויינו. הילכך, עלינו להזהר עד מאד שאנחנו לא הוגים בתורה בלי אהבה ורצון לטובת כל הבריות בלב.

עלינו להתכון שכל גוי ייולד בריא, נבון ומלא רצון טוב לעשות טוב בעולם. עלינו להתכון שהם יקימו משפחות לתפארת ויפעלו למען טובת כל הבריאה. עלינו לברך את כל הגויים בשלום ובממוש יכולותיהם הטובות.

עלינו להתכון שכל חי ייולד בריא ולא יצטרך להיות טורף כדי לקבל את מזונו. עלינו להתכון שהחיות יחיו ברוגע ובשלוה ושיהנו מגוריהם. עלינו לברך את כל החיות בתנאים שיפשרו להן לתת ולקבל אהבה.

עלינו להתכון כי לכל צמח יהיו הסגולות שלו והיכולת להעביר חכמת כל הזמנים לגופי אוכלי פירותיהם.

עלינו להתכון כי לכל הדוממים יהיו תכונות טובות וישרתו עשית מעשים טובים.

Friday, October 11, 2019


On the Way to SOVEREIGNTY

No, I never really thought that government can be corrected. I knew that thinking so is a stage that many must pass through on the way to SOVEREIGNTY.
I know that most of you do not read Hebrew and have no idea what Torah really says and what the Kingdom of David is. Even many people who did read Hebrew don't really understand it. So, I'll tell you: It is all about Sovereignty. It is all about self-rule.

Government is the reification of our own refusal to gain self-mastery on the level necessary to be sovereign. As Jung rightly said: If an inner conflict or problem or weakness is not addressed effectively, it will show up as an outside circumstance. Government is one such outside circumstance.

Government is a punishment for refusing to be self-controlled, self-disciplined and living embodiments of Morality. Government can never be righteous. Government can never be pleasant. Government can never be honest - because it our own dishonesty and refusal to be Moral that generates it.

Those who criticize government are certainly better off than those so comatose that they are not even struggling. But those who would "clean up" government are like one who, seeing a smudge on their face in the mirror, goes to clean the mirror, which is an understandable error - the first time. However, when the smudge is still there, they clean the mirror more vigorously, then with a stronger cleaning agent and so on...until the folly of their behavior dawns on them. And they go and wash their own face.

It is a blessing that government is unkind. Were it easy on us we would never learn to be Sovereign. Were government pleasant, we would never do the legwork necessary to attain that level of self-discipline. Were government rational we would never plumb the depths of our our Minds. Were government not corrupt, we would never develop the self-control and self-refinement needed to be Sovereign and would live our lives as someone who has healthy legs, but insists on wearing braces.

He or She who conquers their own Mind and Heart - and that includes their subconscious - is far greater than any President or PM or King.
No one can do this for you. No one can save you from your own weaknesses, folly and sin because they are what cloud your consciousness and make you think you need a savior or a President or a King or a PM.
Know this. Accept it. It is the Truth that will set you free.


Wednesday, August 21, 2019


THE TIME HAS COME TO TELL YOU THAT TRUTH WHICH WILL SET YOU FREE

No more promises that you will be told one day but are not told what it is. Now you will be told.
The problem is we who do not do everything we can to master OurSelves - we who allow ourselves to be lazy or wait for someone else to come riding up on a white donkey and save us.
Government is always the externalization of our own refusal to subdue our negative impulses and cultivate our good impulses rigorously.
Governments are the inevitable result of minds and emotions that are not under control. They appear as externalizations because and uncontrolled mind does not know how to allow and not allow realities to issue forth from it. That is the secret of Yeshuah - knowing what to deliver, to ISSUE, into the world and what not to and how to control it.
To the very extent that we do not rule ourselves, we are ruled by a government.
If we know this, we don't have to render anything unto Caesar. There will be no Caesar.
There is no "they" who are controlling your Destiny. Your own refusal to take the reins of your Mind and your Heart is the problem.
I have encouraged people who are "activists" and "conspiracy theorists" because any action you take that is a move in the direction of Justice and Peace is good. It was important to encourage your first wobbly, faltering steps toward your Emancipation. At some point your steps must become stable and strong - and you must control them. You must learn to control your thoughts and you emotions if you are to be free of government.
You will never live under a fair, equitable or protective government because government issues from your refusal to control yourself. So, it will always control you - and never pleasantly.
But conspiracy theories and blaming others will not lead to your ultimate Salvation from oppression. Only controlling your own Mind and Heart will do that.
We can only bring our Mind and Heart under our control when we are fully concentrated and dedicated to Peace and want nothing but Peace for all of the Creation. No exceptions. No ifs, ands, buts, demands, expectations, conditions or any qualifiers. We must want Peace and nothing but Peace for All with all our Heart and all of our Soul and all of our Might in order to bring the Mind and Heart into the unity and focus and under the control that allows us to create at Will.


Thursday, August 15, 2019

ב"ה

לאלף ולרסן את הדמיון

אי-אפשר להפריז בחשיבות אלוף הדמיון לכל מבקש לבנות את בית המקדש.

לאלף = 861 = בית מהקדש

הרי בית המקדש הוא-הוא לאלף. דמיון פרוע אינו יכול לתפוס את מושג בית המקדש בכלל.

לאלף את = 1262 = 263 = סגר = גרס

דמיון = 760 = מקום דוד = רקמות הגו = כל שדות
= עצם = עצרת = ימין = בן נח = שבת השלום עליו
= = 1759 = 760 תורה שבת וינפש = ביתך כל הישועות
= אדם קנה = אדם נקה = מולידים עולם גשמי = יודעים עולם שמחה
= מולידים עולם הגשמה = שמחה אתו = אות שמחה

לאלף את הדמיון = 2027 = 29 = חגיגה = הויה בשרך = 1028 = 29
= זקני בית המקדש = הויה בשרך = את הויה על אדמתנו
= עלץ יחוד = עלץ יחדו = חיי תם = כח תם = כח העתיק הקדוש

לרסן = 990 = צץ = הויה דר דמיון = הויה דמיון צדיק
= הויה עצם צדיק = דמיון תרבות הראיה = 1989 = 990
= דמיון תורת הבריאה

לרסן את הדמיון = 2156 = 158 עין שמואל = עין שמאול
= 1157 = 158 = אישוני עין = עלץ נקבה = עלץ כל הארץ
= עלץ ירושלים = קרן ירושלים = שלום חוזר

המרסן את דמיונו מאלף את עין השמאול שלו לשתף פעולה עם עין הימין שלו. כמובן, כי מדובר בבשר מאד עדין ורך, הרסון והאלוף חיבים להיות בעדינות רבה. דרושה סבלנות רבה. מדובר בהליך של שנים רבות.

על האדם לדעת איך להרחיב ולצמצם את אישוני דמיונו. בלי ידע זה, אין שום טעם לחשוב על בנית בית המקדש.

ההשתדלות לאלף את הדמיון היא-היא בנית בית המקדש. ההצלחה לאלף את הדמיון היא-היא בית המקדש עצמו.

הויה = 26 = הוא דוד = הוא הגו = הוא הקבוץ = = 1025 = 26
= קבוץ כל ספרי התורה = הקדושים = דורות אבות = תורה האבות
= אדם את חוה = כל בית ישראל יחד = לאלף ולרסן את הדמיון
= 3023 = 26

הויה הוא-היא האדם שאלף ורסן את דמיונו. כל עוד לא עשינו זאת, אנחנו הוזים כי ה' הוא משהו חוץ מאתנו ורחוק, בלתי אפשרי להבין ומפשט לגמרי. תפיסה זאת היא תסמין של דמיון חלש ובלתי מתורבת הלא יכול לתפוס את מהותו הוא. המאלף ומרסן את דמיונו יודע כי ה' הוא עצמו. הבינו זאת.
ב"ה השם דוד הוא האותיות י ד בדמיון דוד = 14 = יד = די דמיון = 760 = מקום דוד = שמות דוד = ימין = עצם לדמין = 784 = ...